Miriamvanhattum

Miriam van Hattumafbeelding pijltje ZZP Designer-6-01

LEAN COÖRDINATOR & COACH

Als verbindende factor, het geloof in samenwerking en uitgebreide ervaring met de toepassing van Lean in de zorg breng ik mensen met elkaar in contact, activeer de samenwerking, vergroot het probleemoplossend vermogen van medewerkers om in de organisatie gezamenlijke doelen te vinden en te realiseren. Momenteel ben ik betrokken bij de landelijke beweging van Lean in de zorg en dagelijks in de praktijk actief met Lean als trainer en coach.

You can

“LEAN ON ME”

WERKERVARING afbeelding pijltje ZZP Designer-6-01

Van 1999 – heden

Kennisnetwerk Lean in de zorg (Lidz)
Coördinator
•  Verbindende factor in het netwerk om de uitwisseling van kennis en ervaring tussen zorgorganisaties die Lean omarmd hebben in cure en care te versterken.

•  Organiseren van jaarcongres en (thema)bijeenkomsten om verbinding van deelnemers tot stand te brengen
•  Makelaarsrol t.a.v. contact, delen van kennis en ervaring tussen zorgorganisaties
•  Actief toepassen van Lean principes in werkzaamheden en Planning & Control cyclus Lidz

Lean Instituut @ Verbeeten
Lean coach

•  Coachen van medewerkers in de toepassing van Lean op de werkvloer
•  Geven van workshops en trainingen
•  Coaching on the job

 KWALITEITENafbeelding pijltje ZZP Designer-6-01

KENNIS VAN LEAN PRINCIPES
COACHINGSVAARDIGHEDEN
ORGANISATIESENSITIEF
VERANDERMANAGEMENT
KENNIS VAN LEAN PRINCIPES
TOEPASSEN VAN LEANPRINCIPES
COMMUNICATIEVAARDIG

 PASSIEafbeelding pijltje ZZP Designer-6-01

 

Lean Leiderschap

Faciliterend leiderschap met voorbeeldgedrag.

Verbinden

Daar waar vragen zijn in mijn netwerk zoeken naar een antwoord.

Passie

Vol overgave en vol energie.

Policy Deployment

Managementstrategie om alle medewerkers te betrekken bij realiseren doelen van de organisatie

EDUCATIEafbeelding pijltje ZZP Designer-6-01

 

2012 – 2016  |  BACHELOR BEDRIJFSKUNDE
Hogeschool ISBW /
Diploma: Cum Laude
•  HR Management.
•  Marketing en Ondernemerschap.
•  Logistiek Management.
•  Financieel Management.
•  Informatiemanagement.
•  Management & Organisatie.

2015  |  LEAN HEALTHCARE SUMMIT BRUSSEL
Lean Enterprise Institute 
• 2 daags internationaal Lean congres
2015  |  GREEN BELT LEAN
Lean Instituut @ Verbeeten
• Coaching on en off the job.

2010 – 2012 |  MANAGEMENT DEVELOPMENT
St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
Thema’s: Financiën, invloedstijlen, HRM, verandermanagement, veiligheid, ICT, coachen en verbeteren.

1995 – 1999  |  VOEDING EN DIËTETIEK
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
•  Bachelor.

AANBEVELINGafbeelding pijltje ZZP Designer-3-01

Miriam was verantwoordelijk voor alle operationele werkzaamheden van de verschillende teams binnen de afdeling KF&I van Instituut Verbeeten met betrekking tot het onderhoud van en kwaliteitsbeleid voor de medische apparatuur. Zij onderhield daarbij op een prettige en effectieve wijze het contact met de klinische afdelingen cq de gebruikers van de apparatuur. Zij heeft verder een prima bijdrage geleverd aan de beleidsvorming binnen de afdeling, in het bijzonder wat betreft de implementatie van “lean management” en een toekomstbestendig HR-beleid.

Pieter Vos
Manager Klinisch Fysica en Instrumentatie
Instituut Verbeeten

CONTACTafbeelding pijltje ZZP Designer-5-01

Miriam van Hattum

Contactgegevens:
info@miriamvanhattum.nl
(06) 23 75 91 37

Adresgegevens:
Van Anrooijstraat 8
5343 BC OSS

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht